หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต - เมืองภูเก็ต – ทะเลภูเก็ต (เกาะราชา – เกาะเฮ)  – คาร์นิวัล เมจิก
(พักโฟร์ พ้อยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน)

วันแรก ท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต – ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต – บ้านชินประชา – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ -โฟร์ พ้อยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท
08.45 น. เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติจังหวัดภูเก็ต (คณะเดินทางโดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL 750)
09.30 น.

นำคณะชมสะพานสารสิน สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงา กับเกาะภูเก็ต คณะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองภูเก็ต

10.30 น. เดินทางถึงตัวเมืองภูเก็ต แวะชมบ้านชินประชา (ชมบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีส หลังแรกของเมืองภูเก็ต) นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไทยหัว และนำท่านชมทัศนียภาพของตึกเก่าชิโนโปตุกีส ของเมืองภูเก็ต ผ่านถนนดีบุก ถนนถลาง ย่านการค้า ไชน่าทาวน์ ตึกเก่าที่ตั้งตระหง่านในย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง เป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกิส ที่ผสมผสานเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.30 น. นำท่านนมัสการ พระพุทธรูป หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัดด้วย วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการว่า วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต นำคณะเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ เข้าชมภาพ 3 มิติ (Phuket Trickeye Museum) แห่งแรกของเมืองภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ที่รวมเอาภาพ 3 มิติ มาไว้มากมาย สัมผัสภาพจิตกรรมเสมือนจริง ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ
17.00 น. เดินทางถึงแหลมพรหมเทพ มาภูเก็ตพลาดไม่ได้ ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์  ชมจุดชมวิวที่สวยงามของเกาะภูเก็ต
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารท้องถิ่น)
20.00 น.

เดินทางสู่ รีสอร์ทที่พัก  เช็คอินต์ เข้าพัก ณ โฟร์ พ้อยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

โฟร์ พ้อยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท  – ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง – เกาะราชา – กาฮังบีช – เกาะเฮ – คาร์นิวัล เมจิก - โฟร์ พ้อยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท

06.30 น.

บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ ณ รีสอร์ทที่พัก (ห้องอาหารชาวเล) 

07.30 น.

รถรับคณะ เดินทางสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

08.30 น.

เดินทางถึง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง 

09.00 น.

เดินทางสู่เกาะราชา โดยเรือ Speed Boat เดินทางถึงเกาะราชา สนุกสนานกับการดำน้ำตื้น ดำ น้ำ ชมปะการัง และพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางไปยังกาฮังบีช (เกาะเฮ) พักผ่อนบนชายหาด หรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย
12.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเกาะเฮ (บุฟเฟ่ต์)
13.00 น. คณะเล่นน้ำหน้าหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.

คณะเดินทางกลับท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง

15.30 น. รถรับคณะเดินทางสู่รีสอร์ทที่พัก
16.30 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก เดินทางสู่ คาร์นิวัล เมจิก
18.00 น. บริการอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ คาร์นิวัล เมจิก
20.00 น. ประตูเปิดเพื่อเข้าให้คณะเข้าชมโชว์ คาร์นิวัลเมจิก สุดยอดอัครสถานความบันเทิงยามราตรีบนเกาะภูเก็ต ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 100 ไร่ ที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟและสีสันตระการตากับสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์งดงามเปล่งประกายระยิบระยับ คาร์นิวัลเมจิกยังเป็นธีมปาร์ควัฒนธรรมงานรื่นเริงของไทยแห่งแรกของโลกที่เฉลิมฉลองความมีชีวิตชีวา
21.30 น. ชมการแสดงเมืองไฟ (Kingdom of light) ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก
22.00 น. รถรับคณะเดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สาม

โฟร์ พ้อยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท  - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต

06.30 น.

บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์  ณ รีสอร์ทที่พัก (ห้องอาหารชาวเล)  หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น.  คณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก
10.20 น.  รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก
11.10 น. เดินทางสู่ ร้านของฝากของที่ระลึก  ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ ของจังหวัดภูเก็ต อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ ไตปลาแห้ง ปลาข้าวสาร เม็ดมะม่วงหิมพานต์ อื่นๆ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.30 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต (คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL757  เวลา 15.00 น.)
16.20 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพครับ 

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ           บาท

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ท่านละ           บาท


เด็ก (พักรวมกับผู้ใหญ่ / เสริมเตียง)  ท่านละ           บาท     

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก โฟร์ พ้อยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท 2 คืน , พักห้องละ 2 ท่าน (พักห้อง Standard)
 • ค่าทัวร์ตามรายละเอียดโปรแกรม
 • ค่าทัวร์ทะเล เกาะราชา เกาะเฮ 1 วัน  เดินทางโดยเรือ Speed Boat
 • อาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 3  มื้อ, อาหารค่ำ 2 มื้อ  (น้ำดื่ม)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียม ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • มัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์  (กรุงเทพ – ภูเก็ต - กรุงเทพ)  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ     

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

** กรณีต้องการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก รีสอร์ท หรือโปรแกรมเที่ยว อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่านครับ **  สอบถาม 081 271 7486 , 086 476 3286 ครับ

www.ตรังทริป.com


อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel
บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2015
ปรับปรุง 06/03/2024
สถิติผู้เข้าชม 463,274
Page Views 534,165
 
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป บริการรถเช่าบริการเรือเช่าวันไหนปะการังสวยการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว

By ตรังทริป แอนด์ แทรเวล : ตรังทริป ทัวร์ตรัง เที่ยวตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ทัวร์จังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง  โทร 081-271 7486, 086-476 3286

email: reservation-trangtrip@hotmail.com, www.ตรังทริป.com,  www.trangtrip.com  Copyright 2005-2015 All rights reserved.

 
  
view