หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 

  

แพ็คเกจทัวร์ทะเลตรัง 2

(เที่ยวทะเลตรัง ทะเลกระบี่  3 วัน 2 คืน พักเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา)

วันแรก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน – เกาะแหวน - เกาะเชือก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท
08.30 . เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะจุดนัดพบในตัวเมืองตรัง หรือโรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.30 .
ลงเรือท่องทะเลตรัง (เรือทัวร์) เดินทางสู่ถ้ำมรกต ณ เกาะมุก (Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจากหน้าปากถ้ำ ถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย 
12.00 . บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) เดินทางสู่เกาะแหวน ให้ท่านลงเล่นน้ำดูปลา ดูปะการัง หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่นเป็นเกาะขนาดเล็กที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการังประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
16.00 . คณะเดินทางถึงเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา นำท่านเช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 .
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา หลังอาหารค่ำให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา - ทะเลกระบี่ - เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน
07.00 . บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ รีสอร์ท หลังอาหารเช้า ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
09.00 .
เดินทางสู่เกาะรอกนอกและเกาะรอกใน ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยเรือเร็ว Speed Boat (เฉพาะคณะของท่าน)
10.00 .
เดินทางถึงเกาะรอก ให้ท่านลงเล่นน้ำดูปะการัง บริเวณเกาะรอกนอก และเกาะรอกใน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการัง ฝูงปลา น้ำใส สามารถมองเห็นพื้นทรายด้านล่าง เป็นสวรรค์สำหรับคนรักทะเลอย่างแท้จริง บริการอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารกล่อง) อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม หลังอาหารกลางวัน ให้ท่านลงเล่นน้ำหรือเดินเล่นบนชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ รีสอร์ทที่พัก
16.30 .
เดินทางกลับถึงรีสอร์ท ที่พัก ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 .
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา หลังอาหารค่ำให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม 
เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ถ้ำเล เขากอบรอบเมืองตรัง สะพานยอดไม้
07.00 .
บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารเช้าคณะเช็คเอาต์จากที่พัก
08.30
ลงเรือเร็ว Spedd Boat เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.00 . เดินทางกลับถึง ท่าเรือปากเมง รถปรับอากาศ รับคณะเดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ
10.00 .
เดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชม ความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเลจะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม)นำท่านชมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น
12.00 . บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00 .
แวะชมร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง
14.30 . เดินทางสู่ สวนพฤษศาตร์ ทุ่งค่าย นำท่านเดินชมสะพานยอดไม้ ได้เวลาอันสมควรเดินทางบินตรัง โดยสวัสดิภาพครับ
16.00 .
เดินทางกลับถึงตัวเมืองตรัง ส่งท่านยังโรงแรมที่พัก / บขส / สถานีรถไฟ/ สนามบินตรังโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ                        บาท (รับจัดตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)
เด็ก (3- 11 ขวบ) พักรวมกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิด 80%, ไม่เสริมเตียง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ 

สอบถามอัตราค่าบริการ  ติดต่อ คุณหมี 081- 271 7486, 086-476 3286 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถปรับอากาศรับส่งตลอดโปรแกรม (รถตู้)
 • ค่าห้องพัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าทัวร์ถ้ำเล เขากอบ, รอบเมืองตรัง, สะพานยอดไม้
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
 • ค่าทัวร์ เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน ใช้เรือเร็ว Speed Boat (แยกเฉพาะคณะของท่าน)
 • ค่าเรือเร็ว Speed Boat จากรีสอร์ท – ท่าเรือปากเมง (วันที่สาม)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 3  มื้อ,  อาหารค่ำ 2 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่่อนไข กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว  ยาประจำตัว อื่นๆ
แนะนำเพิ่มเติม

เนื่องจากโปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเล การดำน้ำดูปะการัง การกำหนดวันท่องเที่ยวมีผลเป็นอย่างมากครับหากเป็นไปได้ให้ท่านกำหนดวัน ตามวันในปฏิทิน ระหว่าง 6-10 ค่ำ จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ครับ เพราะการดำน้ำดูปะการังในช่วงวันดังกล่าว น้ำจะใสมาก น้ำนิ่ง ไม่ต้องว่ายน้ำแข่งกับกระแสน้ำที่ไหลแรง อย่างไรก็ตามทางทีมงานมัคุเทศก์ตรังสามารถนำท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการังสำหรับบางท่านที่ว่ายน้ำไม่เป็น หรือว่ายน้ำไม่แข็งแรง

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

ภาพบรรยากาศ สถานที่ท่องเที่ยวในหมู่เกาะ ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน

ภาพบรรยากาศ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน ทะเลกระบี่ จังหวัดกระบี่

บรรยากาศที่พัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา


เนื่องจากราคาค่าบริการแพ็คเกจทัวร์ทะเลตรัง 2 ราคาจะสามารถคำนวนได้ ต่อเมื่อเราทราบ อาทิ จำนวนคณะที่จะเดินทาง ช่วงวันที่ทางคณะเข้าพัก ประเภทของรีสอร์ท หรือห้องพักที่ทางคณะเลือก ดังนั้นหากท่านต้องการทราบราคาแพ็คเกจทัวร์ ทะเลตรัง 2 กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณหมี 081 - 271 7486 , 086-476 3286 เรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจครับ

www.ตรังทริป.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel
บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2015
ปรับปรุง 06/03/2024
สถิติผู้เข้าชม 463,258
Page Views 534,149
 
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป บริการรถเช่าบริการเรือเช่าวันไหนปะการังสวยการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว

By ตรังทริป แอนด์ แทรเวล : ตรังทริป ทัวร์ตรัง เที่ยวตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ทัวร์จังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง  โทร 081-271 7486, 086-476 3286

email: reservation-trangtrip@hotmail.com, www.ตรังทริป.com,  www.trangtrip.com  Copyright 2005-2015 All rights reserved.

 
  
view