หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 

แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง - ทะเลกระบี่ เกะรอกนอกเกาะรอกใน - เกาะม้า  (เที่ยว  6 เกาะ)

2 วัน 1 คืน (พักเกะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา)

วันแรก

ตรัง - ทะเลตรัง - เกาะมุก (ถ้ำมรกต) - เกาะกระดาน - เกาะแหวน -  เกาะเชือก - เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท

08.00 .

รับคณะ ณ โรงแรมที่พักในตัวเมืองตรัง / บขส ตรัง / สถานีรถไฟตรัง / หรือจุดนัดพบในตัวเมืองตรัง หลังจากนั้น นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง (เดินทางยังท่าเรือปากเมงประมาณ 45 นาที) เดินทางถึงท่าเรือปากเมง บริการอาหารแบบบุเฟ่ต์ก่อนลงเรือ 

09.30 น.

ลงเรือท่องทะเลตรัง โดยเรือทัวร์ (รวมกับคณะอื่น)  เดินทางสู่ถ้ำมรกต ณ เกาะมุก ( Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจากหน้าปากถถ้ำถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย

12.00 น.

บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟ่ต์) เดินทางสู่เกาะแหวน ให้คณะลงเล่นน้ำดูปลา ดูปะการัง หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการัง ได้เวลาอันสมควรรเดินทางสู่ เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

16.30 น.

เดินทางถึง เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา คณะเช็คอินต์เข้าพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

อาหารค่ำ (คณะจ่ายเอง) หลังอาหารค่ำ คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท   แอนด์ สปา – ทะเลกระบี่ (เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน)- เกาะม้า - ท่าเรือปากเมง – ตรัง

07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ รีสอร์ท หลังจากนั้น คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30 น.

คณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก

10.10 น.

เรือ Speed Boat รับคณะจากรีสอร์ท เดินทางสู่เกาะรอก ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

10.50 น.

เดินทางถึงเกาะรอก ให้ท่านลงเล่นน้ำดูปะการัง บริเวณเกาะรอกนอก และเกาะรอกใน  เกาะรอก เป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการัง ฝูงปลา น้ำใส สามารถมองเห็นพื้นทรายด้านล่าง เป็นสวรรค์สำหรับคนรักทะเลอย่างแท้จริง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน บนชายหาดเกาะรอกนอก (อาหารแบบ บุฟเฟ่ต์ ) อาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม

13.00 น.

ให้ท่านลงเล่นน้ำ หรือเดินเล่นบนชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย 

13.30 น.

ลงเรือ นำคณะเดินทางสู่เกาะรอกใน คณะลงเล่นน้ำดูปะการัง ชมฝูงปลาหลากหลายชนิด ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เกาะม้า 

15.30 น.

ให้คณะลงเล่นน้ำดูปลา ดูปะการัง หลากหลายชนิด ณ  เกาะม้า ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง 

16.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือปากเมง รถรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

17.30 น.

เดินทางถึงตัวเมืองตรัง ส่งท่านยังโรงแรมที่พักในตัวเมืองตรัง / บขส ตรัง / สถานีรถไฟตรัง  / หรือจุดอื่นๆ โดยสวัสดิภาพครับ 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่


ท่านละ  3,800  บาท (พักห้อง Standard Aircon Room หรือพักห้อง Superior Room)

ท่านละ  4,000  บาท (พักห้อง Hillside Superior)

ท่านละ  4,100  บาท (พักห้อง Hillside Deluxe)

ท่านละ  4,200 บาท  (พักห้อง Deluxe Room)

ท่านละ  4,200 บาท  (พักห้อง Garden View Villa)

ท่านละ  4,800 บาท  (พักห้อง Beach Front  Room)

เด็ก (3-11 ขวบ)

ท่านละ             บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ

ฟรี 

อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้น ให้บริการถึง 15 พฤษภาคม 256ึ7

เดินทาง ตั้งแต่ 1 – 15 พฤษภาคม 2567 มีส่วนลดพิเศษครับ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ใช้เรือทัวร์  (รวมกับคณะอื่น)
 • ค่าทัวร์ ทะเลกระบี่ เกาะรอกนอก เกาะรอกใน - เกาะม้า ใช้เรือ Speed Boat (รวมกับคณะอื่น)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 2  มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว  ยาประจำตัว อื่นๆ

แนะนำเพิ่มเติม

เนื่องจากโปรแกรมท่องเที่ยวทางทะเล การดำน้ำดูปะการัง การกำหนดวันท่องเที่ยวมีผลเป็นอย่างมากครับ หากเป็นไปได้ให้ท่านกำหนดวัน ตามวันในปฏิทิน ระหว่าง 6-10 ค่ำ จะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้ครับ เพราะการดำน้ำดูปะการังในช่วงวันดังกล่าว น้ำจะใสมาก น้ำนิ่ง ไม่ต้องว่ายน้ำแข่งกับกระแสน้ำที่ไหลแรง อย่างไรก็ตามทางทีมงานมัคุเทศก์ตรังสามารถนำท่านลงเล่นน้ำ ดูปะการังสำหรับบางท่านที่ว่ายน้ำไม่เป็น หรือว่ายน้ำไม่แข็งแรง

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

สอบถามอัตราค่าบริการ หรือส่วนลดพิเศษ  ติดต่อ คุณหมี 081 – 271 7486 , 086 – 476 3286 ครับ


www.ตรังทริป.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel
บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/03/2015
ปรับปรุง 06/03/2024
สถิติผู้เข้าชม 463,271
Page Views 534,162
 
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป บริการรถเช่าบริการเรือเช่าวันไหนปะการังสวยการเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว

By ตรังทริป แอนด์ แทรเวล : ตรังทริป ทัวร์ตรัง เที่ยวตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ทัวร์จังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรัง  โทร 081-271 7486, 086-476 3286

email: reservation-trangtrip@hotmail.com, www.ตรังทริป.com,  www.trangtrip.com  Copyright 2005-2015 All rights reserved.

 
  
view